Technický rádce, pojmy

 
 


Zkratka Význam Definice popis pojmu (údaje z pneumatiky)
PR

Počet pláten (Ply Rating)

Ply Rating zkratka PR udává počet pláten a označuje rozdíl v únosti a hodnotě max. husticího tlaku pneumatiky. Příklad s Pneu Mitas IM-04 10.0/75-15.3 12PR a 14PR je následující:

http://www.mitas-pneu.cz/mitas_im-04_10-0-75-15-3_12pr_tt  max.nosnost 1650 kg při 475 kPa

http://www.mitas-pneu.cz/mitas_im-04_10-0-75-15-3_14pr_tt max.nosnost 1900 kg při 550 kPa - vyšší nosnost pneumatiky o 250 kg při možném vyšším huštění.

Platí, čím vyšší údaj Ply Rating (PR) tím lépe, pneu s vyšší hodnotou PR bude mít vyšší odolnost, únosnost a v neposlední řadě i životnost.

TYP Dušová / Bezdušová  pneu (Tubeless / Tube Type)

TUBELEES zkratka TL, pneumatika s tímto označením je určena pro montáž bez duše (duše není nutná). Předpokladem je. aby byla pneu montována na vhodný ráfek odpovídajícího rozměru. Ráfek na patce, místo styknu ráfku s pneumatikou, nesmí být orezlý, znečištěný, nebo jinak nebo poškozený z důvodu přÍpadného následného ucházení pneumatiky. Bezdušové pláště mohou být použity obdobně jako dušové s duší.

TUBE TYPE zkratka TT,  pneumatika s tímto označením je určena pro montáž s duší, duše je nutná (bez duše by ucházela).

LI Index nosnosti (Load Index) Index nosnosti (Load Index) zkratka LI udává maximální povolené zatížení pneumatiky výrobcem. Např. hodnota indexu LI = 166 odpovídá max. povolenému zatížení pneumatiky 5300 kg. Tento údaj se vztahuje k určité rychlosti kterou udává index rychlosti (SPEED INDEX - SS) za provozních podmínek daných výrobcem pneumatiky tou jest tlak v pneumatice.
SS Kat. rychlosti (Speed Symbol) Kategorie - index rychlosti (Speed Symbol) zkratka SS udává maximální povolenou rychlost při které může být pneumatika provozována, při dodržení provozních podmínek daných výrobcem pneumatiky.
FR Nepoháněné kolo Nepoháněné kolo, tj. kolo, které nepřenáší žádný výkon / sílu na podložku, jedná se například o kola u valníků, která se volně otáčí.
DW Poháněné (pohánějící) kolo Poháněná kola, přenášející sílu na podložku, např. poháněná kola traktoru.
RÁFEK Doporučený ráfek (Přípustný ráfek)

Číselné označení doporučeného ráfeku např. 4.50Ex16, ráfek který zaručuje nejlepší montáž pneumatiky a který je výrobcem pneumatiky určen pro všechny provozní podmínky a typy provozu.

Údaj v závorkách udává přípusné další ráfky, na které je možné pneumatiku namontovat viz. http://www.mitas-pneu.cz/mitas-td-13-6-00-16-6pr zde je možné pneu montovat i na ráfek (4.00Ex16).

RÁFEK (DOVOLENY) Dovolený ráfek Ráfek, který může být povolen jako další k doporučenému.
NOVY Rozměry nového pláště Nezatížený plášť namontovaný na doporučený ráfek, nahuštěný doporučeným huštěním a osamoceně stojící nejméně 24 hodin při běžné pokojové teplotě. Hustící tlak musí být opětovně upraven na původní hodnotu.
PROVOZ Maximální rozměry pláště v provozu Rozměry nahuštěného pláště, včetně výrobních tolerancí a růstu v provozu, pro výrobce strojů pro navržení vůlí kolem pláště. Deformace způsobené zatížením, bočními a obvodovými silami nejsou zahrnuty.
SW Šířka profilu Šířka nového nahuštěného pláště (měřeno vně bočnic), bez popisů, dekorací, ochrany bočnice a ochranných drážek.
OW Maximální šířka pláště v provozu Šířka nahuštěného pláště (měřeno vně bočnic), včetně výrobních tolerancí, tolerancí pro růst v provozu, popisů, dekorací, ochrany bočnice a ochranných drážek.
OD (NOVY) Vnější průměr pláště Největší průměr nahuštěného pláště.
OD (PROVOZ) Maximální průměr pláště v provozu Největší průměr nového nahuštěného pláště, po 24 hodinovém "odležení', včetně výrobních tolerancí a tolerancí pro růst v provozu.
SR Statický poloměr (teoretický nominální) Poloměr nového pláště, zatíženého maximálním zatížením a nahuštěného odpovídajícím huštěním.
RC Účinný obvod (teoretický nominální) Obvod pláště, zatíženého maximálním zatížením a nahuštěného odpovídajícím huštěním.
NOSNOST Nosnost pláště Maximální zatížení (v kg) pláště, které je povoleno za daných provozních podmínek. V případě dvoumontáže je potřeba aplikovat koeficient 1.76 na hodnotu nosnosti pláště při standardní montáži.
HUSTENI Hustící tlak "Studený" tlak (v kPa) plynu, kterým je plášť nahuštěn.
HLV Velká změna zatížení Je když poměr mezi naloženým a nenaloženým stavem je větší než "2". Hustící tlak musí být pro HLV aplikaci zvýšen, konzultujte s výrobcem. V případě HLV celková vzdálenost nesmí překročit 1 km a rychlost 10 km/h. Pro jiné podmínky kontaktujte, prosím, výrobce. Příklady použití HLV: bez HLV - standardní použití se stálým zatížením pro transport, pro traktor při polní práci, např. valník, traktor; s HLV - použití s rozdílným zatížením, faktor > 2 mezi naloženým a nenaloženým, např. nakladač.
LLV Malá změna zatížení Standardní aplikace s malou změnou zatížení.
VODA 75% Objem vody Objem potřebné tekutiny pro dodatečné zatížení vodou.
Nominální šířka pláště   Šířka nahuštěného pláště namontovaného na jemu příslušející teoretický ráfek a uváděná v označení rozměru.
IND   Zemědělské pláště pro záběrová kola stavebních aplikací, u kterých je hustící tlak a nosnost rozdílná v porovnání s plášti se stejným značením pro použití na zemědělských traktorech.
REINFORCED Zesílené provedení pneu Zesílené provedení pneumatiky dané její vnitřní skladbou je na pneumatikce vyznačeno jako: REINFORCED.  Pneumatika s tímto označením má vyšší ochranu proti mechanickému poškození v bočnici pláště, toto zesílení nemá vliv na nosnost pláště a rozměrové parametry pláště.